thông báo mở lớp an toàn lao động cho người làm công tác y tế - lh 0982368447

 1. 2/2/18 10 lần 982368447 - Chưa cập nhật tên
  VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ

  Số: 1711/2017/TB-HLAT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, Ngày 01 tháng 01 năm 2018

  THÔNG BÁO

  V/v mở lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động

  NHÓM 5 CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ

  Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP


  Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Quan trắc môi trường lao động và Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

  Căn cứ vào giấy chứng nhận Số 59/2017/GCN của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện AT, VSLĐ của Viện phát triển kinh tế quốc tế;

  Căn cứ nhu cầu đảm bảo AT,VSLĐ cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị với các ngành nghề trên cả nước.

  Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế thông báo tổ chức các lớp huấn luyện AT,VSLĐ cho đối tượng nhóm 5 (người làm công tác y tế) như sau:

  1. Khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động Nhóm 5

  2. Lịch Khai giảng & Địa điểm huấn luyện:

  + Ngày 01/02/2018 tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

  + Ngày 02/02/2018 tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình

  + Ngày 03/02/2018 tại Bình Thuận, Vũng Tàu

  3. Thời gian huấn luyện: Sáng 8h00 – 11h30; Chiều 13h30 – 17h00

  4. Chương trình huấn luyện: Theo chương trình khung huấn luyện Nhóm 5 tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016

  5. Kinh phí: 2.500.000đ/học viên (bao gồm chi phí: Giảng viên, tài liệu, VPP, hội trường, tea break)

  6. Hồ sơ nhập học: 01 Bằng cấp chuyên môn y tế, 01 CMTND/hộ chiếu

  7. Kết thúc lớp huấn luyện, học viên kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 5 và Chứng chỉ chứng nhận về chuyên môn y tế lao động theo quy định.

  Để công tác tổ chức khóa học được chu đáo, kính đề nghị Các đơn vị, DN, cá nhân

  có nhu cầu đăng ký trực tiếp bằng Điện thoại, Email, Fax hoặc Công văn về Viện.

  Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng ATLĐ

  Ms. Phương: 0982.368.447

  Email: daotao@vienquocte.edu.vn

  CS1:Số 4.L4 DA Hải Ngân (The manor Nguyễn Xiển), Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

  CS2: Tòa Office Newton Residence – 38 Trương Quốc Dung, P. 8, Q. Phú Nhuận, HCM

  Website: www.vienquocte.vn /  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

  - Như trên;

  - Lưu ĐT. (đã ký, đóng dấu)

  Nguyễn Thành Đồng

  CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NHÓM 5

  Bài

  Nội dung

  Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

  Thời gian huấn luyện (giờ)

  I

  Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

  8

  1

  Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, VSLĐ

  6

  2

  Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

  1

  3

  Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

  1

  II

  Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

  8

  1

  Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

  2

  2

  Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

  4

  3

  Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

  1

  4

  Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

  1

  III

  Nội dung huấn luyện cấp CCCN chuyên môn y tế lao động

  36

  1

  Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh

  2

  2

  Yếu tố tác hại nghề nghiệp tại nơi làm việc

  3

  3

  Lập Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động

  4

  4

  Bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống

  3

  5

  Quản lý sức khỏe người lao động

  6

  6

  Sơ cứu cấp cứu tại nơi làm việc

  5

  7

  Phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc

  2

  8

  An toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho người lao động tại nơi làm việc

  2

  9

  Nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc

  2

  10

  Lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động

  4

  11

  Phương pháp truyền thông giáo dục sức khỏe về vệ sinh lao động phòng chống bệnh nghề nghiệp

  3

  IV


  Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện


  4